Nội dung Sơ đồ Thuộc tính

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND

Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 27/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình
Ngày ban hành 13/07/2022
Trích yếu Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt phân bổ chi tiết Kế hoạch vốn từ nguồn sửa chữa lớn tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Bình.
Người ký CT.Nguyễn Tiến Thành
Ngày hiệu lực 13/07/2022
Ngày hết hiệu lực