Nội dung Sơ đồ Thuộc tính

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND

Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 26/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình
Ngày ban hành 13/07/2022
Trích yếu Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022.
Người ký CT.Nguyễn Tiến Thành
Ngày hiệu lực 13/07/2022
Ngày hết hiệu lực