Nội dung Sơ đồ Thuộc tính

Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND

Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 04/2022/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
Ngày ban hành 18/02/2022
Trích yếu Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. (Đăng từ Công báo số 11+12 đến Công báo số 13+14)
Người ký PCT. Lại Văn Hoàn
Ngày hiệu lực 01/03/2022
Ngày hết hiệu lực