Nội dung Sơ đồ Thuộc tính

Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND

  Văn bản được hướng dẫn (0)
  Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
  Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
  Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
  Văn bản hướng dẫn (0)
  Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
  Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
  Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
  Các thuộc tính
  Loại văn bản Quyết định
  Số, ký hiệu 02/2020/QĐ-UBND
  Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
  Ngày ban hành 20/01/2020
  Trích yếu Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. (Đăng từ Công báo số 01+ 02 đến Công báo số 03+04)
  Người ký CT.Đặng Trọng Thăng
  Ngày hiệu lực 28/01/2020
  Ngày hết hiệu lực