"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

CÁC SỐ CÔNG BÁO
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
11/07/2020 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái, huyện Thái Thụy. 11/07/2020
11/07/2020 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái, huyện Thái Thụy. 11/07/2020
11/07/2020 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.454 (đường 223) đoạn từ thành phố Thái Bình đến cầu Sa Cao. 11/07/2020
11/07/2020 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nhất trí về chủ trương đầu tư Dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư xã Nam Trung, huyện Tiền Hải. 11/07/2020
11/07/2020 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nhất trí về chủ trương đầu tư Dự án phát triển nhà ở thương mại Khu dân cư phía Đông đường Võ Nguyên Giáp, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình. 11/07/2020
11/07/2020 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xử lý cấp bách kè chống sạt lở và cứng hóa mái bờ sông Kiến Giang đoạn qua thành phố Thái Bình (từ cầu Phúc Khánh đến Xí nghiệp gạch, ngói xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư) 11/07/2020
11/07/2020 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách kè chống sạt lở và cứng hóa mái bờ sông Kiến Giang, đoạn từ xã Vũ Quýđến thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương 11/07/2020
11/07/2020 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sáp nhập tổ dân phố thuộc thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. 11/07/2020
11/07/2020 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2020. 11/07/2020
11/07/2020 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021. 11/07/2020
10/07/2020 Nghị quyết số 28a/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 10/07/2020
10/07/2020 Nghị quyết số 28b/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 10/07/2020
10/07/2020 Nghị quyết số 28c/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 10/07/2020
10/07/2020 Nghị quyết số 28d/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 10/07/2020
01/07/2020 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh V/v phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó chủ tịch HĐND Thành phố Thái Bình khoá XXI, nhiệm kỳ 2016-2021. 29/06/2020
26/05/2020 Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định miễn, giảm mức thu phí, lệ phí để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 05/06/2020
26/05/2020 Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình, giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030. 05/06/2020
26/05/2020 Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 05/06/2020
26/05/2020 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 26/05/2020
26/05/2020 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 26/05/2020
26/05/2020 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xử lý cấp bách cống Bồng He tại K5+500 đê cửa sông Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. 26/05/2020
26/05/2020 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xử lý cấp bách cống Tám Cửa tại K21+540 đê biển số 6, huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình. 26/05/2020
26/05/2020 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, tỉnh Thái Bình 26/05/2020
26/05/2020 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xử lý cấp bách kè Đồng Phú đoạn từ K18+010 đến K18+800, đê tả Trà Lý, huyện Đông Hưng 26/05/2020
26/05/2020 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp các công trình hộ bờ chống sạt lở, bảo vệ các tuyến đê sông trọng điểm tỉnh Thái Bình 26/05/2020
26/05/2020 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hỗ trợ Tổ tuần tra của huyện, thành phố và Tổ tự quản tại các thôn, tổ dân phố, khu dân cư tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trong đợt cao điểm tháng 4 năm 2020. 26/05/2020
26/05/2020 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án bố trí ổn định dân cư cấp bách vùng thiên tai xã Nam Cao, huyện Kiến Xương và xã Đông Trà, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. 26/05/2020
26/05/2020 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xử lý cấp bách cống Hệ tại K16+150 đê Hữu Hóa huyện Thái Thụy. 26/05/2020
26/05/2020 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp đê hữu Trà Lý đoạn từ K13+000 đến K16+200. 26/05/2020
26/05/2020 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn. 26/05/2020