"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

CÁC SỐ CÔNG BÁO
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
26/05/2020 Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định miễn, giảm mức thu phí, lệ phí để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 05/06/2020
26/05/2020 Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình, giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030. 05/06/2020
26/05/2020 Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 05/06/2020
26/05/2020 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 26/05/2020
26/05/2020 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 26/05/2020
26/05/2020 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xử lý cấp bách cống Bồng He tại K5+500 đê cửa sông Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. 26/05/2020
26/05/2020 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xử lý cấp bách cống Tám Cửa tại K21+540 đê biển số 6, huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình. 26/05/2020
26/05/2020 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, tỉnh Thái Bình 26/05/2020
26/05/2020 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xử lý cấp bách kè Đồng Phú đoạn từ K18+010 đến K18+800, đê tả Trà Lý, huyện Đông Hưng 26/05/2020
26/05/2020 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp các công trình hộ bờ chống sạt lở, bảo vệ các tuyến đê sông trọng điểm tỉnh Thái Bình 26/05/2020
26/05/2020 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hỗ trợ Tổ tuần tra của huyện, thành phố và Tổ tự quản tại các thôn, tổ dân phố, khu dân cư tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trong đợt cao điểm tháng 4 năm 2020. 26/05/2020
26/05/2020 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án bố trí ổn định dân cư cấp bách vùng thiên tai xã Nam Cao, huyện Kiến Xương và xã Đông Trà, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. 26/05/2020
26/05/2020 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xử lý cấp bách cống Hệ tại K16+150 đê Hữu Hóa huyện Thái Thụy. 26/05/2020
26/05/2020 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp đê hữu Trà Lý đoạn từ K13+000 đến K16+200. 26/05/2020
26/05/2020 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn. 26/05/2020
26/05/2020 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường vào nhà máy cơ khí thép Hoàng Đào của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thép Hoàng Đào và đường nội bộ khu đất thu hồi của Công ty Trách nhiệm hữu hạn phát triển Neo - Neon Việt Nam trong Khu công nghiệp Gia Lễ, huyện Đông Hưng. 26/05/2020
26/05/2020 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xử lý cấp bách công trình nạo vét và kè sông Thống Nhất, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 26/05/2020
26/05/2020 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xử lý cấp bách kè mỏ hàn số 3 tại vị trí K169+150 và gia cố mái kè phần hạ lưu kè Ngô Xá đoạn từ K169+150 đến K169+600 đê Hồng Hà II thuộc địa phận xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư. 26/05/2020
24/02/2020 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 24/02/2020
24/02/2020 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bầu bổ sung chức vụ Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 24/02/2020
24/02/2020 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 24/02/2020
24/02/2020 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bầu bổ sung chức vụ Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 24/02/2020
24/02/2020 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 24/02/2020
24/02/2020 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sáp nhập tổ dân phố thuộc thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư; thành lập tổ dân phố thuộc phường Quang Trung, thành phố Thái Bình. 24/02/2020
24/02/2020 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020. 24/02/2020
24/02/2020 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt phương án bố trí vốn ngân sách nhà nước cho Dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình. 24/02/2020
24/02/2020 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt phân bổ kinh phí mục tiêu trùng tu di tích lịch sử văn hoá năm 2020. 24/02/2020
24/02/2020 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nhất trí về chủ trương đầu tư Dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư dọc hai bên đường số 2 tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (Khu B,C,D,E). 24/02/2020
24/02/2020 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ thành phố Thái Bình qua cầu Tịnh Xuyên đến huyện Hưng Hà. 24/02/2020
24/02/2020 Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt bổ sung diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020. 05/03/2020