"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

CÁC SỐ CÔNG BÁO
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
29/04/2014 Chỉ thị số 11/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. 14/05/2014