Nội dung Sơ đồ Thuộc tính

Nghị quyết số 62/NQ-HĐND

Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 62/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình
Ngày ban hành 31/12/2019
Trích yếu Nghị quyết số 62/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phân bổ chi tiết vốn chuẩn bị đầu tư năm 2020.
Người ký CT.Nguyễn Hồng Diên
Ngày hiệu lực 31/12/2019
Ngày hết hiệu lực