Nội dung Sơ đồ Thuộc tính

Nghị quyết số 55/NQ-HĐND

Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 55/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình
Ngày ban hành 09/12/2022
Trích yếu Nghị quyết số 55/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2023 tỉnh Thái Bình.
Người ký CT.Nguyễn Tiến Thành
Ngày hiệu lực 09/12/2022
Ngày hết hiệu lực