Nội dung Sơ đồ Thuộc tính

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND

Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 48/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình
Ngày ban hành 08/12/2022
Trích yếu Nghị quyết số 48/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XVII, nhiệm kỳ 2021- 2026.
Người ký CT.Nguyễn Tiến Thành
Ngày hiệu lực 08/12/2022
Ngày hết hiệu lực