Nội dung Sơ đồ Thuộc tính

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND

Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 37/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình
Ngày ban hành 16/09/2019
Trích yếu Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc thu về ngân sách cấp tỉnh số tiền thu phát sinh từ nguồn thu tiền sử dụng đất phần ngân sách xã Thụy Hà được hưởng từ Dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư xã Thụy Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Người ký CT.Nguyễn Hồng Diên
Ngày hiệu lực 16/09/2019
Ngày hết hiệu lực