Nội dung Sơ đồ Thuộc tính

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND

Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 36/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình
Ngày ban hành 16/09/2019
Trích yếu Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 tại số thứ tự 03 Biểu số 01 ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Người ký CT.Nguyễn Hồng Diên
Ngày hiệu lực 16/09/2019
Ngày hết hiệu lực