Nội dung Sơ đồ Thuộc tính

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND

Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 29/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình
Ngày ban hành 16/09/2019
Trích yếu Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Người ký CT.Nguyễn Hồng Diên
Ngày hiệu lực 16/09/2019
Ngày hết hiệu lực