Nội dung Sơ đồ Thuộc tính

Nghị quyết số 28c/NQ-HĐND

Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 28c/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình
Ngày ban hành 10/07/2020
Trích yếu Nghị quyết số 28c/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Người ký PCT.Đàm Văn Vượng
Ngày hiệu lực 10/07/2020
Ngày hết hiệu lực