Nội dung Sơ đồ Thuộc tính

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND

  Văn bản được hướng dẫn (0)
  Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
  Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
  Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
  Văn bản hướng dẫn (0)
  Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
  Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
  Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
  Các thuộc tính
  Loại văn bản Nghị quyết
  Số, ký hiệu 19/NQ-HĐND
  Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình
  Ngày ban hành 12/07/2019
  Trích yếu Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thông qua Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.
  Người ký CT.Nguyễn Hồng Diên
  Ngày hiệu lực 12/07/2019
  Ngày hết hiệu lực