Nội dung Sơ đồ Thuộc tính

Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND

Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 18/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
Ngày ban hành 20/09/2019
Trích yếu Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ Điểm c và sửa đổi, bổ sung Điểm d Khoản 1 Điều 10 của Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Người ký CT.Đặng Trọng Thăng
Ngày hiệu lực 05/10/2019
Ngày hết hiệu lực