Nội dung Sơ đồ Thuộc tính

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND

Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 17/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình
Ngày ban hành 11/07/2019
Trích yếu Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 2021.
Người ký CT.Nguyễn Hồng Diên
Ngày hiệu lực 11/07/2019
Ngày hết hiệu lực