Nội dung Sơ đồ Thuộc tính

Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND

Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 17/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
Ngày ban hành 30/08/2019
Trích yếu Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng Mạng văn phòng điện tử liên thông của tỉnh trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị tỉnh Thái Bình.
Người ký CT.Đặng Trọng Thăng
Ngày hiệu lực 01/10/2019
Ngày hết hiệu lực