Nội dung Sơ đồ Thuộc tính

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND

Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 16/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện, thành phố.
Ngày ban hành 15/07/2011
Trích yếu Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hưng Hà về đổi tên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT được mang tên các danh nhân lịch sử văn hóa, cách mạng.
Người ký CT.Vũ Đức Hạnh
Ngày hiệu lực 15/07/2011
Ngày hết hiệu lực