Nội dung Sơ đồ Thuộc tính

Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND

Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 16/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
Ngày ban hành 30/08/2019
Trích yếu Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ Quyết số 11/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí, quy trình xét công nhận làng nghề trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Người ký CT.Đặng Trọng Thăng
Ngày hiệu lực 10/09/2019
Ngày hết hiệu lực