Nội dung Sơ đồ Thuộc tính

Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND

Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 14/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
Ngày ban hành 23/08/2019
Trích yếu Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình, ban hành kèm theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Người ký CT.Đặng Trọng Thăng
Ngày hiệu lực 10/09/2019
Ngày hết hiệu lực