Nội dung Sơ đồ Thuộc tính

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND

Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 13/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện, thành phố.
Ngày ban hành 15/07/2011
Trích yếu Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hưng Hà về hỗ trợ kinh phí khuyến khích phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp.
Người ký CT.Vũ Đức Hạnh
Ngày hiệu lực 15/07/2011
Ngày hết hiệu lực