Nội dung Sơ đồ Thuộc tính

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND

Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 13/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện, thành phố.
Ngày ban hành 26/07/2011
Trích yếu Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Thái Bình về việc điều chỉnh, bố sung kế hoạch đầu tư XDCB năm 2011 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước thành phố.
Người ký CT.Đoàn Hồng Kỳ
Ngày hiệu lực 26/07/2011
Ngày hết hiệu lực