Nội dung Sơ đồ Thuộc tính

Nghị quyết số 08/2020/QĐ-UBND

Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 08/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
Ngày ban hành 22/05/2020
Trích yếu Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình.
Người ký CT.Đặng Trọng Thăng
Ngày hiệu lực 10/06/2020
Ngày hết hiệu lực