Nội dung Sơ đồ Thuộc tính

Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND

Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 08/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
Ngày ban hành 28/06/2019
Trích yếu Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình.
Người ký CT.Đặng Trọng Thăng
Ngày hiệu lực 15/07/2019
Ngày hết hiệu lực