Nội dung Sơ đồ Thuộc tính

Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND

  Văn bản được hướng dẫn (0)
  Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
  Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
  Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
  Văn bản hướng dẫn (0)
  Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
  Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
  Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
  Các thuộc tính
  Loại văn bản Quyết định
  Số, ký hiệu 07/2020/QĐ-UBND
  Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
  Ngày ban hành 08/05/2020
  Trích yếu Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý công chức xã, phường,thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.
  Người ký CT.Đặng Trọng Thăng
  Ngày hiệu lực 01/06/2020
  Ngày hết hiệu lực