Nội dung Sơ đồ Thuộc tính

Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND

Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 06/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
Ngày ban hành 08/05/2020
Trích yếu Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Người ký CT.Đặng Trọng Thăng
Ngày hiệu lực 20/05/2020
Ngày hết hiệu lực