Nội dung Sơ đồ Thuộc tính

Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND

Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 04/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
Ngày ban hành 20/03/2020
Trích yếu Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởngtrên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Người ký CT.Đặng Trọng Thăng
Ngày hiệu lực 01/04/2020
Ngày hết hiệu lực