Nội dung Sơ đồ Thuộc tính

Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND

Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 04/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
Ngày ban hành 13/05/2019
Trích yếu Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Bình.
Người ký CT.Đặng Trọng Thăng
Ngày hiệu lực 24/05/2019
Ngày hết hiệu lực