Nội dung Sơ đồ Thuộc tính

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND

Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 02/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình
Ngày ban hành 24/02/2020
Trích yếu Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bầu bổ sung chức vụ Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Người ký PCT.Đàm Văn Vượng
Ngày hiệu lực 24/02/2020
Ngày hết hiệu lực