"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

CÁC SỐ CÔNG BÁO
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
24/08/2022 Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, mức vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 24/08/2022
24/08/2022 Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022-2025. 03/09/2022
24/08/2022 Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số cơ chế, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Thái Bình. 03/09/2022
24/08/2022 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Bình. 24/08/2022
24/08/2022 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 tỉnh Thái Bình. 24/08/2022
24/08/2022 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp đường Kỳ Đồng, thành phố Thái Bình (đoạn từ đường Trần Thủ Độ đến đường Trần Thái Tông). 24/08/2022
24/08/2022 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Tòa nhà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình. 24/08/2022
24/08/2022 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Nhà điều trị và thực hành lâm sàng Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình. 24/08/2022
24/08/2022 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo 02 bệnh viện Đa khoa tuyến huyện, tỉnh Thái Bình. 24/08/2022
24/08/2022 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc bố trí nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh ủy thác sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. 24/08/2022
24/08/2022 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022. 24/08/2022
24/08/2022 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 24/08/2022
24/08/2022 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 24/08/2022
24/08/2022 Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, mức vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 24/08/2022
13/07/2022 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tân Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. 13/07/2022
13/07/2022 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022. 13/07/2022
13/07/2022 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 13/07/2022
13/07/2022 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022. 13/07/2022
13/07/2022 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt phân bổ chi tiết Kế hoạch vốn từ nguồn sửa chữa lớn tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Bình. 13/07/2022
13/07/2022 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thống nhất đề xuất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) và đồng thuận giao Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình làm Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện Dự án. 13/07/2022
13/07/2022 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Công trình đường vào phục vụ dự án và giải phóng mặt bằng khu đất để thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao tại xã Đông Á, huyện Đông Hưng. 13/07/2022
13/07/2022 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp kè bãi lở xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ. 13/07/2022
13/07/2022 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nạo vét, kè bờ kênh Bồng Tiên, huyện Vũ Thư. 13/07/2022
13/07/2022 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Nhà học và phục vụ học tập, các hạng mục phụ trợ Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi. 13/07/2022
13/07/2022 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Nhà học và phục vụ học tập, các hạng mục phụ trợ Trường Trung học phổ thông Bắc Duyên Hà. 13/07/2022
13/07/2022 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đặt tên, điều chỉnh độ dài đường, phố trên địa bàn thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy. 13/07/2022
13/07/2022 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đặt tên, điều chỉnh độ dài đường, phố trên địa bàn thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải. 13/07/2022
13/07/2022 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023. 13/07/2022
13/07/2022 Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2022-2025. 24/07/2022
13/07/2022 Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông. 24/07/2022