Thứ 4, ngày 19/09/2018 
 
 
 
TRA CỨU VĂN BẢN GIẢN ĐƠN  
  Tìm Kiếm Văn Bản
     
  Danh sách có 547 bản ghi
 
Số văn bảnNgày BHTrích yếuĐơn vị BHNgười ký
31/2017/QĐ-UBND29/12/2017 Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Thái Bình. UBND tỉnh Thái BìnhCT. Nguyễn Hồng Diên
26/2017/NQ-HĐND27/12/2017 Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bổ sung Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình – Hà Nam với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT).... HĐND tỉnhCT. Đặng Trọng Thăng
27/2017/NQ-HĐND27/12/2017 Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Thái Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2035. HĐND tỉnhCT. Đặng Trọng Thăng
27/2017/QĐ-UBND20/12/2017 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Điều chỉnh định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách cho các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện giai đoạn 2018-2020. UBND tỉnh Thái BìnhCT. Nguyễn Hồng Diên
28/2017/QĐ-UBND20/12/2017 Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Điều chỉnh chế độ hỗ trợ cho công chứclàm việc tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã UBND tỉnh Thái BìnhCT. Nguyễn Hồng Diên
29/2017/QĐ-UBND20/12/2017 Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn UBND tỉnh Thái BìnhCT. Nguyễn Hồng Diên
30/2017/QĐ-UBND20/12/2017 Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình UBND tỉnh Thái BìnhCT. Nguyễn Hồng Diên
26/2017/QĐ-UBND14/12/2017 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Bình. UBND tỉnh Thái BìnhCT. Nguyễn Hồng Diên
24/2017/QĐ-UBND12/12/2017 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình. UBND tỉnh Thái BìnhCT. Nguyễn Hồng Diên
11/NQ-HĐND08/12/2017 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp quy hoạch năm 2018. HĐND tỉnhCT. Đặng Trọng Thăng
12345678910...
   
   
   
   
   

Bản quyền thuộc UBND Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ:
Số 76, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình. Điện thoại: (036).3735.379-Fax:(036).3731.513