Thứ 7, ngày 25/02/2017 
 
 
 

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

Ngày 1 tháng 8  năm 2016

MỤC LỤC

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
15/07/2016 Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030. 3
15/07/2016 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của HĐND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thái Bình”. 12
15/07/2016 Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bãi bỏ các văn bản về thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Thái Bình 16
15/07/2016 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Điều chỉnh, bổ sung (lần 2) đối với giáo dục thường xuyên trong Quy hoạch mạng lưới trường học tỉnh Thái Bình ... 17
15/07/2016 Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Phê duyệt mức thu học phí tại các cơ sở giáo dụccông lập thuộc hệ thống giáo dụcquốc dân từ năm học 2016-2017. 19
15/07/2016 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc đặt tên phố trên địa bàn thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng. 21
15/07/2016 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Phê duyệt biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước của tỉnh năm 2016. 31
15/07/2016 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 37
15/07/2016 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Ban hành Ban hành Quy chế tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 55
28/06/2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 64
21/07/2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 73
21/07/2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy định phân cấp Quản lý Hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 85

Bản quyền thuộc UBND Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ:
Số 76, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình. Điện thoại: (036).3735.379-Fax:(036).3731.513