Thứ 5, ngày 02/04/2015 
 
 
 

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

Ngày 12 tháng 1  năm 2015

MỤC LỤC

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
05/12/2014 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ trước đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013. 3
05/12/2014 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Vũ Phúc để mở rộng phường Phú Khánh, phường Quang Trung thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. 6
05/12/2014 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015. 7
08/12/2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý hoạt động điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công công trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 17
12/12/2014 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành bộ đơn giá bồi thường nhà và công trình xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 32
23/12/2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định phạm vi tuyến đường hoạt động và thời gian hoạt động đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 48
25/12/2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp,... 51
26/12/2014 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình 53
31/12/2014 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước khi Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình 85

Bản quyền thuộc UBND Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ:
Số 76, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình. Điện thoại: (036).3735.379-Fax:(036).3731.513