Chủ Nhật, ngày 21/12/2014 
 
 
 

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

Ngày 17 tháng 11  năm 2014

MỤC LỤC

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
24/09/2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành quy định một số cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2020. 3
24/09/2014 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành quy định về chính sách khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020. 13
24/09/2014 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn, tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2012-2015 ..... 23
26/09/2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng diện rộng của tỉnh Thái Bình. 27
24/10/2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tăng cường năng lực chủ động kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm ở Thái Bình ... 35
07/11/2014 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phân cấp trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác cầu và phê duyệt quy trình quản lý vận hành khai thác cầu trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 37
28/07/2014 Quyết định số 1712/QĐ-UBND của UBND tỉnh Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Thái Bình. (Danh mục) 41
13/08/2014 Quyết định số 1849/QĐ-UBND của UBND tỉnh Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ liên quan đến hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân cấp huyện tại tỉnh Thái Bình. (Danh mục) 51
20/10/2014 Quyết định số 2459/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú ..." 61
20/10/2014 Quyết định số 2471/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất loại hình thu gom xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến 2020 và sau năm 2020”. 66
28/10/2014 Quyết định số 2552/QĐ-UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Thái Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 74

Bản quyền thuộc UBND Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ:
Số 76, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình. Điện thoại: (036).3735.379-Fax:(036).3731.513