Thứ 7, ngày 22/11/2014 
 
 
 

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

Ngày 6 tháng 10  năm 2014

MỤC LỤC

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
10/09/2014 Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê duyệt một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020. 3
10/09/2014 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê duyệt Dự án cải tạo, nâng cấp đường 39B đoạn từ đường vào Trung tâm Điện lực Thái Bình đến thị trấn Diêm Điền theo hình thức Hợp đồng – Xây dựng – Chuyển giao (BOT) ... 6
10/09/2014 Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê duyệt Đề án hiện đại hóa hệ thống giao thông tỉnh Thái Bình giai đoạn 2014 – 2020 và những năm tiếp theo. 8
10/09/2014 Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chính sách khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2020. 27
10/09/2014 Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê duyệt cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020. 33
10/09/2014 Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư ... 38
10/09/2014 Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê duyệt một số cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao ... 41
10/09/2014 Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê duyệt Đề án hiện đại hóa hệ thống thủy lợi tỉnh Thái Bình giai đoạn 2014-2020 và những năm tiếp theo. 44
10/09/2014 Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 57
24/09/2014 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020. 62
24/09/2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020. 70

Bản quyền thuộc UBND Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ:
Số 76, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình. Điện thoại: (036).3735.379-Fax:(036).3731.513