Thứ 2, ngày 24/04/2017 
 
 
 

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

Ngày 9 tháng 1  năm 2017

MỤC LỤC

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
13/12/2016 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp thể thao tỉnh Thái Bình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). 3
13/12/2016 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hội nghị tỉnh Thái Bình theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). 6
13/12/2016 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành một số chế độ và định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. 9
13/12/2016 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu... 15
13/12/2016 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. 18
13/12/2016 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017. 20
15/12/2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương từ năm 2017. 24
15/12/2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh về thời hạn phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện. 45
15/12/2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí. 46
15/12/2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 64
15/12/2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt mức thu phí tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Bình quản lý từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021. 66
23/12/2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2017-2020. 70
23/12/2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 74
27/12/2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 83

Bản quyền thuộc UBND Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ:
Số 76, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình. Điện thoại: (036).3735.379-Fax:(036).3731.513