Chủ Nhật, ngày 29/11/2015 
 
 
 

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

Ngày 27 tháng 7  năm 2015

MỤC LỤC

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
25/06/2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh phê duyệt bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2015. 3
25/06/2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 46
25/06/2015 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chủ trương xây dựng Khu trụ sở làm việc tập trung của các cơ quan tỉnh Thái Bình (Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Thái Bình). 49
25/06/2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc tổ chức Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện. 51
25/06/2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh chế độ hỗ trợ cho công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đối với các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. 53
25/06/2015 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2015. 55
25/06/2015 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Thường trực và Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình, khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. 60
25/06/2015 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Thường trực và Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình, khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. 61
25/06/2015 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. 62
25/06/2015 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. 63
17/07/2015 Quyết định số 1608/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện. 64

Bản quyền thuộc UBND Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ:
Số 76, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình. Điện thoại: (036).3735.379-Fax:(036).3731.513