Thứ 7, ngày 30/07/2016 
 
 
 

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

Ngày 11 tháng 7  năm 2016

MỤC LỤC

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
29/04/2016 Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương. 3
29/04/2016 Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương vay vốn ngân hàng để hoàn thiện Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi Thái Bình. 5
29/04/2016 Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương vay vốn ngân hàng để đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. 7
24/06/2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. 9
24/06/2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. 10
24/06/2016 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND tỉnh phê chuẩn số lượng thành viên, cơ cấu thành phần và Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. 11
24/06/2016 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. 13
24/06/2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. 15
24/06/2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 16
24/06/2016 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. 17
24/06/2016 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. 18
24/06/2016 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. 20
24/06/2016 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. 22
24/06/2016 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của HĐND tỉnh phê chuẩn kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. 25
24/06/2016 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc thành lập các tổ đại biểu HĐND tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. 27
30/06/2016 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn danh sách ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. 36
30/06/2016 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND tỉnh v/v phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Thái Bình khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021. 40
30/06/2016 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND tỉnh v/v phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vũ Thư khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. 42
30/06/2016 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của HĐND tỉnh v/v phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kiến Xương khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. 44
30/06/2016 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của HĐND tỉnh v/v phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hưng Hà khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. 46
30/06/2016 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của HĐND tỉnh v/v phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Quỳnh Phụ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. 48
30/06/2016 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của HĐND tỉnh v/v phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thái Thụy khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. 50
30/06/2016 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của HĐND tỉnh v/v phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đông Hưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 52
30/06/2016 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của HĐND tỉnh v/v phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tiền Hải khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. 54
21/03/2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. 56
24/03/2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 58
30/05/2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước trong các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình. 64
13/06/2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 84

Bản quyền thuộc UBND Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ:
Số 76, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình. Điện thoại: (036).3735.379-Fax:(036).3731.513