Nội dung Sơ đồ Thuộc tính

Nghị quyết số 81/NQ-HĐND

Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 81/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình
Ngày ban hành 10/12/2021
Trích yếu Nghị quyết số 81/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2022.
Người ký CT.Nguyễn Tiến Thành
Ngày hiệu lực 10/12/2021
Ngày hết hiệu lực