Nội dung Sơ đồ Thuộc tính

Nghị quyết số 72/NQ-HĐND

Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 72/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình
Ngày ban hành 10/12/2021
Trích yếu Nghị quyết số 72/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc không tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu liên hợp thể thao tỉnh Thái Bình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)
Người ký CT.Nguyễn Tiến Thành
Ngày hiệu lực 10/12/2021
Ngày hết hiệu lực