Nội dung Sơ đồ Thuộc tính

Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND

Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 30/2021/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
Ngày ban hành 28/12/2021
Trích yếu Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Người ký CT.Nguyễn Khắc Thận
Ngày hiệu lực 10/01/2022
Ngày hết hiệu lực