Nội dung Sơ đồ Thuộc tính

Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND

  Văn bản được hướng dẫn (0)
  Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
  Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
  Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
  Văn bản hướng dẫn (0)
  Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ (0)
  Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần (0)
  Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung (0)
  Các thuộc tính
  Loại văn bản Quyết định
  Số, ký hiệu 18/2022/QĐ-UBND
  Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
  Ngày ban hành 22/08/2022
  Trích yếu Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
  Người ký CT.Nguyễn Khắc Thận
  Ngày hiệu lực 01/09/2022
  Ngày hết hiệu lực